The Special Touch of Father Damien

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De zintuigen speelden voor Damiaan een bepalende rol. Zonder het verzorgen van wonden, het eten uit dezelfde kom, het zien en het horen van de pijn en het verdriet van anderen, zonder fysieke nabijheid was Damiaan nooit geworden wie hij nu is: een internationale en actuele inspiratiebron.

Met de nieuwe Damiaanbeweging focussen we dan ook in het bijzonder op het gebruik van de 7 zintuigen als bruggen naar onze medemens: tast, gehoor, zicht, geur, smaak, beweging, evenwicht. Zintuigen maken van mensen geen eilanden maar individuen die behoefte hebben aan contact met anderen. Als een haast symfonisch geheel vullen zintuigen, net als mensen, elkaar mooi aan en versterken elkaar zo wederzijds.

Door zijn zintuigen ten volle te gebruiken belichaamde Damiaan enkele fundamentele Hawaïaanse en universele waarden:

OHANA
Familie, Gemeenschap, Verbondenheid

MALAMA PONO
Aandacht, Zorg en Respect

ALOHA
Liefde, Solidariteit, Betrokkenheid en Engagement
.

 

Deze waarden vormen de Special Touch van Damiaan.

Ook wij hebben net als Damiaan een special touch. Via een divers aanbod (5 pijlers van de Damiaanbeweging) moedigt de Damiaanbeweging iedereen aan om geïnspireerd door de Special Touch van Damiaan, individueel of in groep, met de school, het bedrijf of de organisatie op zoek te gaan naar de eigen persoonlijke special touch en hoe we daarmee kunnen bijdragen aan een menswaardige maatschappij waarin verbondenheid, respect en solidariteit centraal staan.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]