Damiaan inspireert

Jozef (Jef) De Veuster werd op 3 januari 1840 geboren in Ninde, een gehucht van het dorp Tremelo, in Brabant. Hij was de jongste zoon in een gezin van 8 kinderen. Zijn ouders waren landbouwers en handelaars, gelovig, ondernemend en vooruitstrevend.

Pater Damiaan

Hij liet familie en vrienden in België achter en vertrok in 1863 voorgoed als missionaris naar de Hawaï-eilanden waar hij druk in de weer was om het christelijke geloof te verspreiden onder de Hawaïanen die hij als zijn nieuwe familie beschouwde. Hij apprecieerde hun vriendelijkheid en gastvrijheid.

In die tijd greep de ongeneeslijke lepra-ziekte ongenadig om zich heen op de Hawaï-eilanden en spaarde de Hawaïaanse bevolking niet. Een strenge afzonderingspolitiek van de Hawaïaanse overheid zaaide angst en maatschappelijke onrust.

Zo belichaamde hij de Hawaïaanse basiswaarden van familie en verbondenheid (ohana), van aandacht en respect (malama pono) en van liefde en solidariteit (aloha). Deze waarden vormen de Special Touch van Damiaan waarmee hij mensen vandaag blijft raken en in beweging zetten.

Het geboortehuis van Pater Damiaan in Tremelo.
Het geboortehuis van Pater Damiaan in Tremelo

Vader en moeder De Veuster hadden gehoopt dat Jef de boerderij en graanhandel zou overnemen. Hij was ervoor in de wieg gelegd.

Net als zijn broer en twee van zijn zussen koos hij als 19-jarige echter voor het religieuze leven. Hij kreeg een nieuwe naam: Damiaan.

Meteen viel hij op door zijn jeugdig enthousiasme en tomeloze motivatie.

Damiaan kon niet bij de pakken blijven zitten en ging dadelijk in op een oproep van zijn baas om de mensen met lepra  te omringen met aandacht en zorg. Zestien jaar lang leefde hij samen met ongeneeslijke zieke mensen die hij als familie beschouwde. Hij deelde vreugde en verdriet, at met hen uit dezelfde kom, dronk uit dezelfde beker, verzorgde hun wonden, bouwde samen huisjes, …   Hij hielp iedereen die op hem beroep deed, ongeacht afkomst, religie of levensbeschouwing. Hij stond op de barricade voor hun rechten en waardigheid.

Damiaan bouwde op Molokaï een hechte gemeenschap uit.

Damiaans radicale engagement tegen de stroom in voor mensen die maatschappelijke buitenspel stonden, inspireert immers ook vandaag nog mensen en organisaties wereldwijd om hun talenten, hun Special Touch, in te zetten voor medemensen in nood.

 

Het Damiaanjaar en de nieuwe Damiaanbeweging wil Damiaans actuele waarden in de kijker zetten, mensen en organisaties verbinden in de geest van Damiaan en via een gevarieerd aanbod uitdagen op zoek te gaan naar hun Special Touch waarmee ze net als Damiaan kunnen bouwen aan een meer rechtvaardige en menswaardige samenleving.