Nomineer jouw organisatie voor de Damiaanprijs 2019

Pater  Damiaan (1840-1889) leefde dan  wel  twee eeuwen geleden, toch blijft zijn boodschap van respect, dialoog, engagement en solidariteit over  grenzen heen brandend actueel. Vandaag  Iaten heel  wat mensen en organisaties wereldwijd zich door hem  inspireren om actief werk te  maken van een menswaardige en solidaire samenleving waar  iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

De Damiaanprijs

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich  dagelijks in de geest  van Damiaan inzetten voor mensen in nood en steekt hen een hart onder de riem. Niet zozeer de grote organisaties of initiatieven wil  de Damiaanprijs onder de aandacht brengen maar eens te meer die groepen van mensen of organisaties die  in de schaduw bergen verzetten en grenzen verleggen voor  hun  medemensen in nood. De Damiaanprijs beloont zo  in de geest van Damiaan organisaties die  door hun  inzet meer dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweegbrengen tussen mensen, jong  en oud, ziek en gezond.

Damiaan Vandaag, het Damiaanmuseum en het Damiaanfonds (KU Leuven) rijken jaarlijks deze Damiaanprijs uit aan een organisatie of een project als erkenning  voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen in nood. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters. 

Nomineer jouw organisatie of project

De voorbije jaren ging de Damiaanprijs achtereenvolgens naar De Stem van Ons Geheugen (2016), de Sint-Michielsbeweging (2017) en het Vluchtelingenhuis Leuven (2018). 

Wie de volgende Damiaanprijs krijgt, staat nog niet vast. Help ons mee een goede keuze te maken door zelf een organisatie of project te nomineren. Bezorg ons de naam en contactgegevens van de organisatie of het project en een korte motivatie (enkele regels) waarin je uitlegt waarom die organisatie of dat project de prijs verdient.

Nominaties kan je doorsturen naar info@damiaanvandaag.beof naar Damiaan Vandaag, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *