Een nieuw Damiaanjaar

Op 11 oktober 2019 vieren we de tiende verjaardag van de heiligverklaring van de grootste Belg, pater Damiaan. Het Damiaanmuseum laat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan.  Samen met zijn partners plant het een nieuw Damiaanjaar onder de noemer ‘Damiaan inspireert’. Dat Damiaanjaar start op 15 april 2019 en loopt tot 11 oktober 2020.

Via tal van activiteiten in Tremelo en Leuven, een verrassend inspiratie-aanbod en nieuwe educatieve projecten, wakkert dit Damiaanjaar het enthousiasme rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden aan en brengt zo mensen, uit binnen- en buitenland samen in een nieuwe duurzame Damiaanbewegingdie ook na het Damiaanjaar de figuur van Damiaan levendig houdt en zijn boodschap en waarden uitdraagt en gestalte geeft.

Met jouw steun maken we van het Damiaanjaar en de nieuwe Damiaanbeweging een succes. Je kunt je steentje bijdragen door lid te worden van het steuncomité ‘Damiaan inspireert’als vriend of ambassadeur. Je helpt zo het Damiaanmuseum de  boodschap en waarden van Damiaan levendig te houden, uit te dragen en gestalte te geven in onze samenleving. Jouw steun maakt het verschil. Word vandaag nog vriend of ambassadeur van Damiaan, klik hier.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *